Kontakt

Přihlášení

Ceník

Pokoj 2021 2022
Léto Zima Léto Zima
AP1 - Pětilůžkové apartmá 1 5 2 1250 1400 1250 1400
 • Pro stálé zákazníky sleva 10-15%
 • Pouze na 1 noc za osobu - 370,- Kč/noc (penzion i chata)
 • Cena za celý pension na 7 nocí 14 lůžek - 22.000 léto / 25.000 zima
 • V apartmánu se účtuje příplatek 7,- Kč/KWh
 • Osoba v apartmánu navíc dohodou
 • Pes 50,- Kč/den
 • V ceně jsou zahrnuty obecní poplatky, DPH, povlečení, el. energie, voda a úklid pokojů

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

 • 1. Vznik objednávky
  • 1.1 Objednávka mezi ubytovatelem a zákazníkem je uzavřena:
   • oboustranným podpisem tiskopisu
   • elektronickou formou - zákazníkem na webových stránkách ubytovatele zaslána ubytovateli a ten její akceptaci elektronicky potvrdí zákazníkovi.
   • odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito všeobecnými smluvními podmínkami, tyto uznává a souhlasí s nimi.
  • 1.2 Obě smluvní strany se dohodly, že pro vzájemnou komunikaci je možné využívat poštovní cestu, faxovou i elektronickou (e-mailovou) komunikaci. Oznámení učiněná všemi uvedenými způsoby obě strany uznávají jako platné písemné oznámení.
 • 2. Odstoupení od objednávky
  • 2.1 Zákazník je oprávněn od této objednávky odstoupit kdykoli prokazatelným doručením písemného odstoupení ubytovateli. Není-li však důvodem pro odstoupení porušení povinnosti ze strany ubytovatele, je zákazník povinen zaplatit následující odstupné (stornopoplatky):
   • 15% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení do 45. dne před termínem nástupu,
   • 25% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od 44. do 35. dne před termínem nástupu,
   • 40% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od 34. do 25. dne před termínem nástupu,
   • 50% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od 24. do 15. dne před termínem nástupu,
   • 100% ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od 14. do 0. dne před termínem nástupu, či se zákazník nezúčastní pobytu bez ohlášení.
   Pro určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo ubytovateli odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Při částečném odstoupení od smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby.
  • 2.2 Ubytovatel má právo odečíst odstupné od zálohy nebo zaplacené ceny.